Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
예,
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
pp.
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir