Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir