İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir