İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir