İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
ap. (apéndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
bibl. (bibliografía)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
circ. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
col. (columna)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
disertación
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
editado por
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
p. ej. (por ejemplo)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
etc. (etcétera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
es decir,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
incl.
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
Prefacio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
publicado por
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
traducido por
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
t.
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir