Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
Liitteet
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
n. (noin)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
kpl (kappale)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
Pylväs
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
Väitöskirja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
toim. (toimittanut)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
esim. (esimerkiksi)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
erityisesti
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
jne. (ja niin edelleen)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
kaavio
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
eli
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
mukaanlukien
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
huom. (huomautus)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
s. (sivu)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
sivut
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
esipuhe
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
julk. (julkaissut)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
muok. (muokannut)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
lisäpainos
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
kääntänyt
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
vol. (volyymi)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir