Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir