Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
صفحات
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir