Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
مقدمة
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir