Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
sayfalar
Raporun birçok yönü
مقدمة
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir