Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
مقدمة
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir