Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
مقدمة
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir