Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
مقدمة
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir