Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
مقدمة
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir