Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
str. (strony)
Raporun birçok yönü
مقدمة
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir