Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
예,
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp.
Raporun birçok yönü
مقدمة
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir