Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
مقدمة
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir