İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir