İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
ap. (apéndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografía)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
circ. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
col. (columna)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
disertación
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
editado por
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
p. ej. (por ejemplo)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
etc. (etcétera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
es decir,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
incl.
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
مقدمة
Prefacio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
publicado por
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
reedición / nueva edición / reimpresión
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
traducido por
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
t.
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir