İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
approx. (approximately)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliography)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
ch. (chapter)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
col. (column)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
diss. (dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
ed. (edited by)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
esp. (especially)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
incl. (including)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p. (page)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp. (pages)
Raporun birçok yönü
مقدمة
pref. (preface)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
pub. (published by)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
rev. (revised by)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
rpt. (reprint)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
trans. (translated by)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir