Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
مقدمة
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir