Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
ap. (apendico)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
proks. (proksimume)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliografio)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
ĉi. (ĉirkaŭ)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
ĉa. (ĉapitro)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
kol. (kolono)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
dis. (disertacio)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
ed. (eldonita de)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
ekz. (ekzemplo)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
prec. (precipe)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
ktp. (kaj tiel plu)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figuro)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
t.e. (tio estas)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
ink. (inkluzive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
N.B. (notu bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
p. (paĝo)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
pj. (paĝoj)
Raporun birçok yönü
مقدمة
pref. (prefaco)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
eld. (eldonita de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
rev. (reviziita de)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
rep. (represo)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
trad. (tradukita de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
vol. (volumo)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir