Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
s. (sider)
Raporun birçok yönü
مقدمة
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir