Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ملحق
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
تقريبا
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
الببليوغرافيا
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
حوالي
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
فصل
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
عمود
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
أطروحة
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
التحرير
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
مثلا
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
خاصّةً
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
إلخ. (إلى آخره)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
شكل
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
يعني
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
بما في ذلك
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
تنبيه
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
ًص. (صفحة)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
صفحات
str. (strany)
Raporun birçok yönü
مقدمة
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
الناشر
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
راجعه
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
إعادة الطباعة
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
ترجمة
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
مجلد
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir