Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir