Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
VD:
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir