Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
sayfalar
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir