Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
หน้า
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir