Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir