Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir