Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir