Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir