İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir