İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir