Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir