Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir