Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir