Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Ah. (Anhang)
ملحق
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
الببليوغرافيا
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (circa)
حوالي
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
K. (Kapitel)
فصل
Çalışmanın belli bir bölümü
Spalte
عمود
Bir tablonun dikey kısmı
Diss. (Dissertation)
أطروحة
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
bearb. (bearbeitet von)
التحرير
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
z.B. (zum Beispiel)
مثلا
Örnek verirken kullanılır
bes. (besonders)
خاصّةً
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
usw. (und so weiter)
إلخ. (إلى آخره)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Abb. (Abbildung)
شكل
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
d.h. (das heißt)
يعني
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
S. (Seite)
ًص. (صفحة)
Çalışmanın bireysel tarafları
S. (Seiten)
صفحات
Raporun birçok yönü
Vorw. (Vorwort)
مقدمة
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
hg. (herausgegeben von)
الناشر
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
geä. (geändert)
راجعه
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
Nachdr. (Nachdruck)
إعادة الطباعة
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
übersetzt von
ترجمة
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
Jg. (Jahrgang)
مجلد
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir