Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Εν περιλήψει,...
Til at opsummere...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Εν ολίγοις,...
Summarisk,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Εν συντομία,...
Alt i alt...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Σε γενικές γραμμές,...
I det store og hele...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...fører os til den konklusion at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan derefter se at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alt dette peger på det faktum at...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Συνοπτικά...
Ligevægtigt...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken