Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Мы начали доклад с того, что...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Последующее обсуждение было попыткой...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
Подводя итог...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
В целом...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
В общем...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
Таким образом мы видим, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Все это указывает на то, что...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
В балансе...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken