Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
Însumând totul...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
Rezumând,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
Per ansamblu...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
În mare...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
...ne duce la concluzia că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
Putem observa prin urmare că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Pentru a restabili echilibrul...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken