Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
結論として、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
まとめると、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
全体に目を向けると、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
全般的に見て、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
・・・・ということが見て取れる。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
あらゆる点から見て、・・・・
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
したがって、・・・・という事実がある。
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken