İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
En resumen,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
En síntesis,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
En definitiva,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
En términos generales,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
... nos lleva a la conclusión de que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
Podemos evidenciar que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Todo esto apunta a...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
En resumen...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken