Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
Samengevat ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
Samenvattend ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
Al met al ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
Over het geheel ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Alles wijst erop dat ...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Over het geheel genomen ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken