Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
Pour résumer...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
En résumé...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
Globalement...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
Dans l'ensemble...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
...nous amène à la conclusion que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
On peut alors voir que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tout cela indique que...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
En définitive...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken