Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
我们以说明...开始这篇论文
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前面的讨论旨在...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
假设被...方面的数据验证
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
总结来说,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
归纳一下,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
总之,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
总体而言,...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
...让我们得出...的结论
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
上述论据证实...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
我们可以看出...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
所有这些都指向...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
了解...可以帮助揭示...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
权衡一下,...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken