Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Özetlemek gerekirse ...
Zusammenfassend...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Kısacası ...
Zusammenfassend...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Sonuç olarak ...
Im Großen und Ganzen...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
Genel olarak ...
Insgesamt...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... bizi ... sonucuna götürür.
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Daha sonra görebiliriz ki ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Alles in allem...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken