Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
สรุปทั้งหมด...
結論として、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
โดยสรุป...
まとめると、・・・・
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
ทั้งหมด...
全体に目を向けると、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
โดยภาพรวมแล้ว...
全般的に見て、・・・・
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
前述の議論は・・・・を証明している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
เราสามารถเห็นได้ว่า...
・・・・ということが見て取れる。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
โดยสมดุลแล้ว...
あらゆる点から見て、・・・・
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
したがって、・・・・という事実がある。
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken