Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Мы начали доклад с того, что...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Последующее обсуждение было попыткой...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Гипотезы были проверены на практике путем...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Подводя итог...
요약하면, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Подводя итог...
요약하면, ...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
В целом...
대체로, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
В общем...
대체로, ...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... позволяет нам сделать вывод, что...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Таким образом мы видим, что...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Все это указывает на то, что...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
В балансе...
모든 것을 고려하여, ...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken