Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kapanış

Kapanış - Özetleme

Мы начали доклад с того, что...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tezin bir özetine başlarken kullanılır
Последующее обсуждение было попыткой...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Tezde neyi amaçladığını açıklarken kullanılır
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Kullanılan veriyi açıklarken ve bu verinin argümanlara ne şekilde yardımcı olduğunu belirtirken kullanılır
Подводя итог...
Abych to shrnul(a),...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır
Подводя итог...
Souhrnně lze říci,...
Tezde neye ulaşmak istediğinizi açıklayan genel bir açılış olarak kullanılır

Kapanış - Sonuçlandırma

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Tez hakkında genel bir fikir verirken ve tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
В целом...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
В общем...
Celkem vzato...
Tezin genel bir değerlendirmesini verirken kullanılır
... позволяет нам сделать вывод, что...
... nás vede k závěru, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonuç verirken kullanılır
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Таким образом мы видим, что...
Vidíme tedy, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Все это указывает на то, что...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Sağlam argümanlar ile desteklenen belli bir sonucu verirken kullanılır
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Sonucunuzu daha derinden destekleyen bir kanıt gösterirken kullanılır
В балансе...
Zároveň...
Buluşlarınızın tarafsız bir değerlendirmesini sunarken kullanılır
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tezle ilgili sınırlayıcı faktörlerin hepsini kabullendikten sonra gelir
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Kesin bir sonuç verirken kullanılır
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Başkalarından alınan fikirlerin doğruluğunu kabullenirken
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tezin ana fikrini açıklarken kullanılır
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tezin neyi açıklamayı hedeflediğini belirtirken